Praktiske oplysninger

Sted

Alle vore arrangementer finder sted i Vanløse Kulturhus, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Ved opslag på stedet, ser du i hvilket lokale arrangementet finder sted.

 

Optagelse på workshops

Tilmeldinger vil blive behandlet ud fra princippet "først til mølle . . .". Hvis der er flere tilmeldinger end pladser, vil du blive tilbudt at blive optaget på en venteliste, som betyder, at du helt frem til dagen før kursusdagen, kan blive tilbudt en plads.

Tilmeld dig hurtigt - ca. 3 uger før en work-shops afholdelse, er det tidspunkt, hvor vi - ved få tilmeldinger - tager stilling til workshoppens endelige gennemførelse.

 

Bekræftelse

Du vil efter tilmelding modtage en bekræftelse, hvor vi samtidig beder om din betaling af kursusafgiften indenfor 8 dage. Din tilmelding er først bindende, når betaling er modtaget.

 

Pris

Deltagergebyret for vores workshops. er angivet ud for den enkelte workshop med en pris for hhv. medlemmer og en pris for ej-medlemmer. Forskellen udgør kr. 45,00 pr. arrangement.

 

Rabat - P/E/A/S

Er du pensionist, ledig, lærling eller SU- / efterlønsmodtager og bor i Københavns Kommune, er deltagergebyret for aften-arrangementer, fratrækkes der kr. 10,00 i

deltagergebyret.

 

Betaling for materialer

Er der i aktivitetsbeskrivelsen anført, at der er udgifter til materialer for det, du selv laver og medtager fra workshoppen, afregnes disse kontant på kurset. Er det ved materi-aleudgiften anført, at den er obligatorisk, har alle deltagere i workshoppen pligt til at betale denne omkostning.

 

Afbud

Bliver du, mod forventning, forhindret i at deltage i et tilmeldt kursus, bedes du hurtigst muligt give besked om dette, så pladsen kan tilbydes en fra ventelisten. Indbetalt deltagergebyr refunderes ikke ved afbud.

 

Aflysning
 Såfremt Flittige hænder i Vanløse aflyser et arrangement - hvad vi naturligvis håber ikke sker - meddeles dette hurtigst muligt,  og du vil naturligvis få dit deltagergebyr refunderet.
Flittige Hænder i Vanløse | Tustrupvej 10, st.tv., 2720 Vanløse  | Tlf.: 21285176