Persondata

Foreningens persondata politik
Om medlemslisten
Heri opbevares for hvert medlem af foreningen:
sende-adresse og betalings-oplysninger.
 
Der er ingen personfølsomme oplysninger. Der opbevares ikke oplysninger om ikke-medlemmer. Medlemsoplysninger slettes ved udmeldelse.
 
Bestyrelse bruger medlemslisten. Den udleveres ikke udenfor denne kreds. Foreningen viderebringer ikke medlemsoplysninger til tredje-part.
 
Persondata som registreres:
Navn, adresse, telefon, mobil, medlemsnummer, e-mail.
 
Med hvilket formål behandles oplysningerne
Persondata bruges til udsendelse af Nyhedsbreve. Til deltagerlister, der oprettes i forbindelse med workshops og arrangementer, registreres tilsvarende til brug for eventuelle oplysninger til tilskudsgiver.
Hvem har adgang til oplysningerne: Bestyrelsen

Hjemmesiden:
Her findes ingen systematiske registreringer. Internettets søgemaskiner har adgang og der forekommer daglig indeksering. Søgemaskinernes registreringer er udenfor foreningens kompetenceområde.
 
FHIV’s Facebook-gruppe:
Opslag kan laves af alle Facebook-gruppens medlemmer. Medlemsskab af foreningen FHIV er ikke påkrævet. Falske profiler hhv. opslag tillades ikke. Opslags-ejeren skal stå ved det skrevne. Opslags-ejeren kan redigere og slette. Gruppe-administrator kan slette. Uaktuelle opslag bliver slettet ved lejlighed.
 
 
Backup:
Der tages regelmæssigt backup af medlemslister og hjemmeside. Backupperne er beregnet som sikring i tilfælde af ulykker, fejlbehandling eller misforståelser. Backups gemmes ikke og slettes automatisk af en nyere backup. Papirudskrift regnes ikke som backup.
 
Henvendelse/klage:
Henvendelse vedrørende personoplysninger i foreningen FHIV rettes til formanden. Klage kan ske til Datatilsynet.
Flittige Hænder i Vanløse | Tustrupvej 10, st.tv., 2720 Vanløse  | Tlf.: 21285176